Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

DẦU TRỪ MỐI M4

Dầu trừ Mối M – 41.2 SL

Mã số: DM - 08
Công dụng:
Dầu trừ mối M – 4 1.2 SLDầu trừ mối M-4 được dùng để phòng trừ mối, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, đền chùa, chuồng trại làm bằng gỗ, tre, nứa, lá … trong nhiều năm.
Thành phần:
Beta-Naphthol: 1.0 %;
Fenvalerae: 0.2 %;
Phụ gia: … đủ 100 %

Cách dùng:
Dùng 01 lít thuốc quét hoặc phun cho 4 – 7 m2 gỗ. Dùng chổi quét hoặc phun trực tiếp lên mặt gỗ, cây, bàn, ghế, giường, tủ hoặc cột nhà, kèo, mái nhà … Sau khi xử lý thuốc 3 – 7 ngày mới đánh vec-ni hoặc sơn.
Chú ý: Có thể phun vào chân tường gỗ hay chân tường nhà, hàng rào từ mặt đất lên 20 cm để phòng trừ mối đất.
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ quý công ty, khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để  được cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng.